داروهای مشتق از پلاسما

آلبومین(Albumine) (درمان سوختگی های شدید و تروما)

   

آی وی آی جی(IVIG) (درمان بیماری های نقص ایمنی)             

                                                                      

 

فاکتور8، فاکتور9 (Factor VIII, IX) (درمان بیماران هموفیلی)     

           

فیبرینوژن(Fibrinogen) (جلوگیری از خون هدر رفته و لخته شدن خون)           

                   

 

پی‌سی‌سی(Pcc) (داروی ضد انعقاد خون)           

               

 

وون ویلبروند(Von Willebrand)(درمان سوختگی های شدید)