مراحل اهدا پلاسما

پس از ورود اهدا کننده به مرکز و گرفتن نوبت از باجه نوبتدهی، به قسمت پذیرش و نمونه گیری جهت ثبت نام و احراز هویت و گرفتن نمونه خون برای آزمایش cbc خون فراخوان می‌شود. پس از آماده شدن جواب آزمایش و ثبت در سیستم به اتاق پزشک رفته و معاینه و مشاوره پزشکی انجام میشود و در صورت تایید پزشک طبق وضعیت سلامتی اهدا کننده و صرف پذیرایی مختصری به سالن اهدا فراخوانی خواهد شد. اهدا کننده پس از پایان اهدا با بررسی علائم حیاتی مانند فشار، نبض و.... مرکز را بسلامتی ترک میکند.

1- گرفتن نوبت از دستگاه نوبت دهی
2- ارائه کارت ملی و احراز هویت در پذیرش
3- انجام آزمایش cbc خون و بررسی رگ اهدا
4- انجام معاینات پزشکی
5- پذیرایی
6- اهدا پلاسما
7- بررسی علائم حیاتی و خروج